હું શોધું છું

હોમ  |

નીતિધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
Rating :  Star Star Star Star Star   

નીતિધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
 
  નીતિ અથવા તેના અમલી કરણનાં ધડતર સંબંધમાં જનતાના સભ્યો સાથે વિચાર વિનિમય માટે અથવા તેમના સત્તાઓ રજુઆત માટેની વિઘમાન કોઈ ગોઠવણની વિગતો -

 પોલીસ તંત્ર માટે સરકારશ્રી સત્તાઓ જે કોઈ નીતિઓ નકકી કરવામાં આવે તેની અમલવારી કાયદાકિય જોગવાઈઓનાં પરીપેક્ષ્યમાં રહીને કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ માટે જનતાના સભ્યો તરફથી સલાહ સુચનો મળેતો તેને પણ આવકારવામાં આવે છે, અને નિતીનિયમોને સુસંગત સલાહ સુચનોનો અમલ કરવામાં આવે છે.

જનતા કે, તેનાં પ્રતિનીધીઓની નિતીઓના ધડતર માટે સહભાગીતા મેળવવાની જોગવાઈની વિગતો નિચે મુજબ છે.
 
ક્રમ વિષય/મુદો શું જનતાની સહભાગીતા
સુનિચ્ચીત કરવાનું
જરૂરી છે ?
જનતાની સહભાગીતા મેળવવા
માટેની વ્યવસ્થા
1 કાયદો વ્યવસ્થાની
જાળવણી
હા જે તે પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં "લોક દરબાર
યોજવામાં આવે છે.
ગુન્હા સંબંધી
બાતમી
હા કોઈ પણ પોલીસ અમલદારને
રૂબરૂમાં, કે, ફોન સત્તાઓ લેખિત કે
મૌખિક સ્વરૂપે આપી શકે છે.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસીવિંગ સેન્ટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ