હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો /વિનિયમો /સૂચનાઓ /નિયમસંગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

  કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિમયો, સુચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો

૪.૧
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના નિયમો વિનિમયો, સુચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની યાદી
  • જી.સી.એસ.આર.ર૦૦ર
  • પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-ર ના નિયમ ર૦પ અને પાન નં.૧૦૩ થી ૧૧ર મુજબ
  • ગુ.રા.સેવા શિસ્ત અને વર્તણૂંક નિયમ-૧૯૭૧
  • ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા શિસ્ત અને અપીલ નિયમ-૧૯૭૧
  • મુંબઈ પોલીસ શિક્ષા અને અપીલ નિયમો-૧૯પ૬
દસ્તાવેજ પરનુ ટુંકુ લખાણઃ-

વ્યકિતને નિયમો, વિનિમયો, સુચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીથી મળશે.
સરનામુ - પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી,  ડાંગ-આહવા
ટેલીફોન નંબર - (૦૨૬૩૧) ૨૨૦૬૫૮/૨૨૦૩૨૨
ફેકસ - (૦૨૬૩૧) ૨૨૦૨૨૬
ઈ-મેઈલ - cr-dang@gujarat.gov.in 
અન્ય -- વિભાગ દ્રારા નિયમો, વિનિમયો, સુચનાઓ,નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો હોયતો)
પોલીસ સ્ટેશન દ્રારા એમ.વી.એકટ ના કલેઈમ માટે અકસ્માતના કેસમાં ગુન્હાની જગ્યાના પંચનામાન ની સર્ટી. નકલ માટે રૂ.૧પ/- ફી લેવામાં આવે છે.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસીવિંગ સેન્ટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ